Изненадващо, пяната GRASS FOAM може да се срещне в детски площадки и градини. Скрита от очите, тя се използва като основа под изкуствената трева. Основните предимства на нашата пяна включват потенциала за предпазване на ставите, мускулите, сухожилията и връзките, като и на цялата мускулно-скелетна система. Освен това, пяната е устойчива почти на всякакви условия. GRASS FOAM представлява стабилност.

Органика БЪЛГАРИЯ ЕООД

ул. Дунав 2А,
7169 Батишница
България

За контакти

тел.: +35 987 8180 613 

Имейл

sales@organika.bg