Управление на здраве и безопасност

Malborskie Zakłady Chemiczne ORGANIKA SA осигурява безопасни и стабилни работни условия в продължение на много години. Осигуряването на безопасно условия на труд, повишаване на осведомеността за опасностите в работния процес и непрекъснатото подобрение на познанията, уменията и осведомеността на служителите е приоритет за нашата система за здраве и безопасност на работното място, която е въведена и сертифицирана от независим сертифициращ орган. Ние изграждаме нашата култура на безопасност чрез включването на всички служители в процеса на повишаване на стандартите за безопасност на работното място.

В продължение на много години, компанията притежава сертификат за съответствие с европейския стандарт за управление на трудовата безопасност ISO 45001:2018. Това е потвърждение от независими одитори, че системата за трудова безопасност в нашите съоръжения е на най-високо ниво и отговаря на европейските стандарти.

Основната цел на компанията е да ангажира всички служители в изграждането на безопасна работна среда, което означава, че оформянето на културата, свързана с безопасността, в Malborskie Zakłady Chemiczne ORGANIKA SA е непрекъснат процес. Нашата стратегическа цел е да изпълним най-високите стандарти на трудова безопасност, като по този начин гарантираме безопасна и стабилна работна среда в растяща и надеждна организация.

Органика БЪЛГАРИЯ ЕООД

ул. Дунав 2А,
7169 Батишница
България

За контакти

тел.: +35 987 8180 613 

Имейл

sales@organika.bg