Управителен съвет на Malborskie Zakłady Chemiczne Organika S.A.

Дариуш Квецински
Председател на управителния съвет

Анета Улрих
Член на управителния съвет/Финансов директор

Надзорен съвет на Malborskie Zakłady Chemiczne Organika S.A.

Кшищоф Венгжин
Председател на Надзорния съвет

Тадеуш Вилуш
Член на Надзорния съвет

Марек Янущик
Член на Надзорния съвет

Адам Ржепецки
Член на Надзорния съвет

Органика БЪЛГАРИЯ ЕООД

ул. Дунав 2А,
7169 Батишница
България

За контакти

тел.: +35 987 8180 613 

Имейл

sales@organika.bg
dnajdenow@organika.bg