СТУДЕНТИ, ДИПЛОМАНТИ

Защо Organika е мястото за вас? Ангажираност, самоизява и желанието за вършене на нещо стойностно са обичайните стойности сред младите хора, които желаят да започната своята първа сериозна работа. Тези стойности са критични и за нас. Докато работите при нас, вие ще отговаряте не само за ежедневната си работа, но и за различни бизнес проекти. Ще имате ясен план за развитие, създаден за вашата работа и надзираван от вашия ръководител. Ще станете важна част от нашия екип.

ГРУПА ОТ СПЕЦИАЛИСТИ

Organika е отлично място за работа за опитни специалисти. Добрата работна среда, базираща се основно на доверието в компетентността на нашите служители е особено важна за нас. Това е важно не само за нашите ежедневни дейности, но и за изпълнението на нови и амбициозни проекти, които са двигателя на непрекъснатото развитие на нашата организация.

Ние осигуряваме на нашите специалисти множество възможности за развитие в организацията. Окуражаваме служителите да споделят своите познания и опит с други служители в Organika Group.

Органика БЪЛГАРИЯ ЕООД

ул. Дунав 2А,
7169 Батишница
България

За контакти

тел.: +35 987 8180 613 

Имейл

sales@organika.bg