Правила за безопасност

Malborskie Zakłady Chemiczne, като един от водещите производители на пролиуретанова пяна в Полша и Централна Европа, извършва своите дейности в съответствие с принципа за устойчиво развитие, с непрекъснат стремеж за осигуряване на най-високи стандарти на трудова безопасност и елиминиране на въздействието върху околната среда.

Компанията непрекъснато повишава своите стандарти за опазване на околната среда и здраве и безопасност на работното място. Ние сме отговорна компания, която взема мерки за подобряване на безопасността на работните процеси, както за служителите, така и за партньорите. Опазването на околната среда е един от нашите основни приоритети. Непрекъснато се стремим да понижим въздействието си върху околната среда във всяка една област на нашите дейности, като изпълняваме установени екологични цели и чрез рационална употреба на природните ресурси, включително на суровини, енергия и вода.

Органика БЪЛГАРИЯ ЕООД

ул. Дунав 2А,
7169 Батишница
България

За контакти

тел.: +35 987 8180 613 

Имейл

sales@organika.bg