ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Име на компанията: Органика България ЕООД
Адрес: обл. Русе, с. Батишница, ул. Дунав 2А
Телефон/Факс: 081442228; 081442389
Имейл: sales@organika.bg
Дейност на компанията:

Производство на пенополиуретан (дунапрен) и изделия от него; търговия на едро и дребно, производство на стоки за бита и промишлеността, внос и износ на всякакви потребителски и промишлени стоки, всякаква помощна и подготвителна дейност към основната дейност на дружеството, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона.

Акционерен капитал: 850 000 лв
KRS: 117612907
NIP: BG117612907
REGON:  117612907
Регистрационен номер: 117612907
Съд на регистрация: 1446/2003 450
Управителен съвет: Войчиех Базан
Михал Амбор
Одитор: Румяна Семова
Състав на надзорния съвет: Войчиех Базан
Михал Амбор

Органика БЪЛГАРИЯ ЕООД

ул. Дунав 2А,
7169 Батишница
България

За контакти

тел.: +35 987 8180 613 

Имейл

sales@organika.bg