Управление на околната среда

Околната среда е общо благо. Управителният съвет на Malborskie Zakłady Chemiczne ORGANIKA SA знае много добре, че Земята не е наследена от нашите родители, но е взета назаем от нашите деца. Знаейки това ни позволява да извършваме своите дейности, като спазваме принципите на устойчиво развитие по осъзнат и отговорен начин.

НИЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАШАТА ОКОЛНА СРЕДА

Кръгова икономика в нашите предприятия

Какво е кръговата икономика?

Това е концепция, насочена към ефективна и устойчива употреба на ресурси, които се фокусира и върху понижението на отрицателното въздействие на произведените продукти върху околната среда.

Целта на тази икономическа система е минимализирането на използването на суровини и генерирането на отпадъци, което означава понижение на емисиите на СО2 чрез създаването на затворени процеси, при които отпадъците се третират като суровини в последващи производствени етапи.

От самото начало на своята дейност, Organika, като водещ производител на гъвкава полиуретанова пяна, се фокусира върху прилагането на устойчиви процеси за понижение на отрицателното въздействие на компанията върху околната среда.

Изработени от пяна продукти, получени от екологичен процес на рециклиране.

Още през 2001 г., Organika успешно разработи модерна технология за преработка на пяна, като въведе отново в цикъла на стойност първоначалните отпадъци от пяна, произхождащи от вътрешното рециклиране, като суровина. Еко-рециклираната пяна на Organika се произвежда от изрезки от специално избрана чиста полиуретанова пяна с подходяща гранулация. Благодарение на всички свои производствени процеси и на приложената технология, в продължение на много години, Organika дава нов живот на пяна, като създава нови еко-рециклирани продукти, които се прилагат в различни области на живота и промишлеността. Като инициатор на еко-рециклирането Organika често получава вторични суровини от трети страни – това са основно отпадъци от пяна, използвана в мебелния сектор. В резултат на тези дейности, Organika осъществява рециклирането на суровини, вместо тяхното изхвърляне, като подпомага понижението на въглеродния отпечатък.

 

Органика БЪЛГАРИЯ ЕООД

ул. Дунав 2А,
7169 Батишница
България

За контакти

тел.: +35 987 8180 613 

Имейл

sales@organika.bg
dnajdenow@organika.bg