ЦЕННОСТИ НА ORGANIKA

Като мултикултурна и разнообразна група от компании със световно присъствие, Organika разбира необходимостта от общ възглед по отношение на това какво означава надежден и етично безупречен бизнес.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

КАКВО НИ ПРАВИ СПЕЦИАЛНИ?

 

АНГАЖИРАНОСТ::

 • ние се идентифицираме с Organika
 • ангажирани сме не само с нашата работа, но и с различни проекти
 • ценим приноса на другите към споделения успех на компанията

РАБОТА В ЕКИП:

 • изграждаме подходящи екипи за постигането на целите на компанията
 • ние си сътрудничим в полза на Organika
 • изграждаме доверие сред нашите служители

ОТКРИТА И ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ:

 • комуникираме по открит, честен, ясен, компетентен и последователен начин
 • с удоволствие споделяме своите познания с други служители
 • създаваме благоприятни условия за дискусия, използвайки наличните канали

СТРЕМИМ СЕ КЪМ ОТЛИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ И РАЗПОЗНАВАМЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЕНИЕ:

 • активно се учим един от друг и работим по нашите слаби страни
 • развиваме своите умения и непрекъснато придобиваме нови
 • учим непрекъснато и вдъхновяваме другите в техния стремеж за отлични постижения във всичко, което правим

ИНТЕГРИТЕТ, УВАЖЕНИЕ, ЕТИКА:

 • честни сме спрямо себе си и другите
 • уважаваме другите
 • вярваме в компетентността и уменията на нашите служители
 • етичното поведение и личната култура са ключови стойности за нас

ТОЛЕРАНТНОСТ:

 • толерантни сме към различните вярвания, религии, култури и националности
 • ние ценим достойнството на другите хора
 • спазваме човешките права
 • защитаваме равенството между половете

Хората са нашата истинска сила – квалифициран и ангажиран персонал, справящ се най-сериозните предизвикателства. Успехът на Organika и условията на труд до голяма степен зависят от отношението на нашите служители. Знаем, че добрата атмосфера на сътрудничество позволява на персонала да използва изцяло своите възможности и умения, не само в полза на компанията, но и в полза на неговото личностно развитие.

5 СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА!

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ ORGANIKA ДНЕС, ОТКРИЙТЕ СВОЕТО МЯСТО И СЕ ФОКУСИРАЙТЕ ВЪРХУ ЛИЧНОСТНОТО СИ РАЗВИТИЕ

Не намирате това, което търсите? Въпреки това, изпратете ни своята автобиография! Отделът по човешки ресурси винаги е на разположение. Просто изпратете своята кандидатура, като укажете какъв тип работа търсите. Обещаваме ви да проверим всички възможности за сътрудничество!

НАШАТА КОМПАНИЯ В ЦИФРИ

Органика БЪЛГАРИЯ ЕООД

ул. Дунав 2А,
7169 Батишница
България

За контакти

тел.: +35 987 8180 613 

Имейл

sales@organika.bg
dnajdenow@organika.bg