Отделът по човешки ресурси предоставя подкрепа за всички служители на Organika Group. Нашата основна задача е да ви осигурим подкрепа по въпроси, свързани с управлението на човешките ресурси.

В нашите кандидати, ние търсим независимост, умения за бързо учене, ориентирано към развитието отношение, както и откритост по отношение на хората и екипната работа. Независимо от търсената от вас работа, ние можем да ви предложим кариера в динамично развиваща се полска компания с 60-годишна традиция и шанс да вземете участие в иновативни бизнес проекти.

Органика БЪЛГАРИЯ ЕООД

ул. Дунав 2А,
7169 Батишница
България

За контакти

тел.: +35 987 8180 613 

Имейл

sales@organika.bg