В продължение на 60 години, това е основата на производството на гъвкава полиуретанова пяна от Organika, използване за производството на мебели, матраци и други ежедневни артикули. Ние произвеждаме и подобряваме различни типове и класове пяна с цел създаването на здравословен и удобен живот за всички.

Organika е качествена марка и надежден партньор за своите клиенти: производители на мебели, автомобили, както и на браншовете, свързани със строителство и ремонт. Ние работим в съответствие с най-високите екологични стандарти. Освен това, полагаме всички необходими усилия да бъдем отговорен работодател, който се грижи за проактивния диалог със служителите и осигурява тяхното професионално развитие.

За да изпълним постоянни растящите очаквания, както и да можем да разглеждаме опазването на околната среда и безопасността на служителите като стратегически аспект на нашия бизнес, като тези неща оказват значително въздействие върху развитието и укрепват доверите на клиентите във всички процеси, изпълнявани от Organika, през месец април 2019 г., ние въведохме сертифицирана система за управление на околната среда, в съответствие с изискванията на PN-EN ISO 14001:2015 и, като една от първите компании в Полша, получихме сертификат по стандарт PN-EN ISO 45001:2018. Изискванията и на двата стандарта са успешно интегрирани в изискванията на вече въведения стандарт PN-EN ISO 9001:2015.

Органика БЪЛГАРИЯ ЕООД

ул. Дунав 2А,
7169 Батишница
България

За контакти

тел.: +35 987 8180 613 

Имейл

sales@organika.bg
dnajdenow@organika.bg